Coaching för privatklienter

Jag erbjuder coaching utifrån olika infallsvinklar. (Klicka på rubrikerna nedan)

Som diplomerad coach inom ICF använder jag klassiska coachverktyg och frågor för att hjälpa dig rama in vad du vill uppnå i stort och vilka delmål du passerar på vägen. Och inte minst varför du vill det, motivationen bakom dina mål. Jag följer upp dina åtaganden och firar framstegen med dig. Det går att bli coachad kring i stort sett vad som helst, kring din karriär, ditt privatliv eller relationer eller din personliga utveckling, så länge det är något du vill förändra/utveckla och du är beredd att göra jobbet. Jag ansvarar för processen och du för resultaten. Utöver det som ICF förespråkar kan vi även komma överens om att inkludera andra verktyg från t.ex. sokratiska frågor eller Zen Coaching.
Hur berörs du av klimatkrisen? Vad känner du? Hur kan du påverka? Vem vill du vara i denna speciella tid då mänskligheten på kort tid behöver bli fossilfria för att bromsa klimatförändringarna? Och hur kan du bidra till ett mer rättvist och socialt hållbart samhälle? Jag stöttar dig gärna på din omställningsresa. Förutom coaching (då jag inte ger råd utan hjälper dig känna efter, tänka nytt och större och att skrida till handling) kan jag erbjuda workshops eller utbildningspass kring t.ex. olika sätt att minska ditt/din familjs koldioxidavtryck och röra dig mot ett hållbart liv. Låt oss titta på hur du kan bidra till en blomstrande planet och samtidigt må bra och skapa det liv du längtar efter. Klienter brukar säga att de efter våra samtal känner sig mindre stressade och frustrerade, mer inspirerade och tydliga i sin riktning, och att det känns bra att sätta igång och göra något.

Känns det som att livet består mer av görande än varande? Vill du ha ett mer närvarande och lyssnande liv i samklang med vad du behöver och längtar efter? Zen Coaching kombinerar traditionell coaching (kraftfulla frågeställningar, fokus på utveckling och praktiska resultat) med Nonviolent Communication (en metod för kommunikation och empatiskt lyssnande) och mindfulness (medveten närvaro). Genom sitt fokus på nuet, kroppen och vad du innerst inne längtar efter är metoden fantastisk för alla som vill ha mer kontakt med sig själva, sin omgivning och med livet. Denna kontakt ger optimala förutsättningar för förändring, både inre och yttre, men också att stå stadigt när tillvaron gungar.
Genom min son med autism har jag fått erfarenhet och verktyg, och ett hjärta som bultar extra hårt för alla autismfamiljer. Som handledare kan jag erbjuda er vägledning, utmaning och stöttning att växa som föräldrar till ett barn med speciella behov. Jag kan bidra med förståelse och kunskap kring autism, effektiva tankesätt och metoder och ett lekfullt förhållningssätt som stärker er relation och stöttar ert barns utveckling. Som familjebehandlare har jag breddat erfarenheten och fått en förståelse för familjen som system, och hjälper er gärna med ert föräldrasamarbete.
Läs mer här.

Värt att nämnas är att jag har erfarenhet av arbete med män och unga killar i grupp kring frågor om bl.a. maskulinitet och föräldraskap. Du kan läsa mer om mina erfarenheter här.

Hur går det till?

Det är enkelt! Kontakta mig för att få info eller boka in en session direkt via min bokningssida. Sen ses vi online eller fysiskt för enskilda eller en serie handlednings- eller coachingsessioner. Du kan även anlita mig för en grupphandledning eller workshop / utbildning. Min fysiska bas är i Uppsala men jag kan även ses i Stockholm vid behov.

Läs om mina priser här.

© 2024 Jens Malmström