Handledning för autismföräldrar (eller personal)


Min styrka som handledare ligger dels i mina egna erfarenheter som förälder till ett barn med autism och den resa vi gjort tillsammans, dels att jag jobbat på andra sätt med samtal och att leda personer i utmaningar och förändringar.

Jens och sonen myser

Att vara förälder till ett barn med autism innebär att vi utmanas att hitta acceptansen, nyfikenheten, glädjen, kärleken, lekfullheten, styrkan och målmedvetenheten i oss som krävs för att skapa relation med barnet och sen utifrån detta skapa intresse för "vår värld" och träna färdigheter som barnet behöver för att vara mer självständigt och må bra i "samhället". Jag har gjort den resan och den är fantastisk. Jag är tacksam varje dag! Och jag vill bidra till att fler upplever samma sak.

Som föräldrar till barn med autism står vi inför många utmaningar:

 • Många nya frågor väcks. Vad är autism? Hur kommer det att påverka mitt barns liv? Vad innebär det för vår familj? Autism ses av många som något sorgligt och hopplöst.
  Vi behöver kunskap om autism och hopp inför framtiden.
 • Vi går ofta genom många olika känslor och tillstånd som kan kännas övermäktiga, som förvirring, oro, maktlöshet, frustration, stress, utbrändhet.
  Vi behöver bli lyssnade på och stöttade när det är som jobbigast.
 • Barn med autism har ofta stor känslighet för förändringar, stress eller krav. "Vanlig uppfostring" funkar inte, det skapar bara konflikter. Hur kan vi hantera detta och skapa en vardag som funkar? Hur kan vi hjälpa vårt barn att må bra?
  Vi behöver verktyg och kunskap utifrån barnets behov.
 • Barn som inte kommunicerar triggar många av våra egna behov och rädslor. Att inte kunna ge eller ta emot kärlek från sitt barn, eller mötas på något sätt gör att många känner stor sorg.
  Vi behöver förstå oss själva och hur vi kan möta vårt barn där hen är.
 • Familjer med autism kan ofta känna sig isolerade och ensamma i sina utmaningar.
  Vi behöver träffa andra med liknande situation och som förstår våra utmaningar
 • Med en diagnos följer möjligheter att få stöd. Men var ska jag vända mig? Vilket stöd erbjuder samhället?
  Vi behöver vägledning i hur systemet funkar.
 • Ofta behöver vi ha många kontakter igång samtidigt, med skolan, Habilitering, LSS, BUP, socialtjänst.
  Vi behöver stöd med koordinering och samverkan.
 • Resten av familjen kan påverkas, t.ex. relationen mellan föräldrarna, syskonens mående osv.
  Vi behöver stöd att förstå och stärka relationerna i familjen.
 • Vi vill ge vårt barn det bästa stödet och möjligheter att utvecklas socialt, med goda relationer och självkänsla. Helst på ett roligt sätt som hela familjen mår bra av.
  Vi behöver hopp, bra metoder, förhållningssätt och energi att göra vårt yttersta.

Min ambition är att kunna erbjuda allt detta som handledare!

Jag brinner för att stötta föräldrar i processen från att känna sig vilsen och trött till att känna sig stärkt, inspirerad och i glädjefull kontakt med sitt barn.

Beroende på era behov och var ni är i landet kan vi ha olika upplägg. Här kommer lite exempel på vad jag erbjuder:

 • Jag kan besöka er en heldag eller två, för att lära känna ert barn och er. I denna tid kan vi väva in lek, utbildning och handledning.
 • Tillsammans med Allt Om Autism håller jag intensivutbildningar då vi jobbar med hela familjen i fyra dagar. Barnet är i ett lekrum och vi turas om att lekträna, samtidigt som vi jobbar med er föräldrar för att ni ska ha rätt förhållningssätt, verktyg och bli självständiga i arbetssättet.
 • Ni kan tillsammans med en eller ett par andra familjer hyra in mig för utbildning eller handledning.
 • Fristående utbildningar och workshops (halv- och heldagar, två dagar)
  Under dessa kan vi t.ex. gå genom metoder för social och lekfull träning, sätta upp ett träningsprogram, jag kan leka med barnet eller handleda er utifrån videomaterial som ni spelat in. Eller annat beroende på era behov.
 • Kortare föreläsningar på plats eller online
 • Handledning här i Järna, i ert hem eller arbetsplats, eller online (1-3 timmar)

Kontakta mig gärna för att bolla kring era behov och vad jag kan erbjuda. Om jag inte själv kan stötta kanske jag kan hänvisa er till någon som kan det.