Företagssamarbete

Jag erbjuder coaching för företag och organisationer som vill hitta hållbara, kloka och modiga vägar framåt i en osäker tid.

I klimatkrisens skugga möter vi nya utmanande frågor både som individer och organisationer:

  • Vem är vi i klimatkrisen? Hur bidrar vi till problemet och lösningen? Vem vill vi vara?
  • Hur vill vi att kunder, partners, anställda och framtida generationer ska se på oss?
  • Hur kan vi som företag göra gott och samtidigt vara lönsamma?
  • Hur ser vår konkreta omställningsresa mot nettonoll-utsläpp ut?
  • Vad mer vill och kan vi uppnå med vår resa?
  • Hur får vi med oss alla (styrelsen, finansiärerna, de anställda, kunderna, familjen) på resan? Hur vill vi vara tillsammans under tiden?
  • Hur kan jag i min position bidra på ett positivt sätt och förhålla mig till motstånd inom organisationen?

Coaching är ett smörjmedel i era hållbarhetsprocesser genom att ni får ett tryggt forum att vrida och vända på dessa frågor, individuellt eller i er styrelse, lednings- eller arbetsgrupp.

Alla tankar och känslor är tillåtna och hanteras konfidentiellt, och ni får stöd att tänka nytt, större och klarare utifrån era egna mål- och förutsättningar.

Forskning visar att coaching ökar effektiviteten i näringslivet (läs mer här)

Kontakta gärna mig för ett förutsättningslöst samtal om vad ni behöver i ert hållbarhetsarbete och hur jag kan bidra.

Läs om mina priser här.

© 2024 Jens Malmström