Referenser

Så här har några coachingklienter upplevt samarbetet med mig:

"Jens fick mig att se vad jag tycker är viktigt att ägna mitt liv åt. Så att från att vara kvar på ett tryggt, välbetalt och tråkigt jobb till pensionen tog jag steget att bli klimataktivist på heltid vilket jag inte ångrar en sekund. Han hjälpte mig också att rensa i gamla relationer och gav mig fantastiska verktyg under sommaren när jag hade extra utmaningar. Jag är honom evigt tacksam och kan varmt rekommendera honom. Lycka till!"
/ Petra, klimataktivist
"Sessionerna med Jens hjälpte mig på relativt kort tid att integrera upplevelserna från ett utmanande år både i relation till arbete och privatliv. Upplevde honom som mycket inkännande med fingertoppskänsla för den inre processen. Kände att han var mån om att skapa en god, varm, autentisk och läkande kontakt. Inspirerades av metoderna i zencoaching och andra tekniker för samtal och inre utforskande och har sen fortsatt att använda detta självständigt i min vardag."
/ Pablo, folkhögskollärare / yogalärarutbildare
"Genom ett tjugotal sessioner har Jens givit mig det stöd, den spegling och den empati jag har efterfrågat. Jens har erbjudit flera olika verktyg under resans gång och alltid stämt av med mig om det var ok att testa just det. Han har på ett tydligt och varsamt sätt alltid återfört mig till min egen kropp och dens känslomässiga bas. Jag som har en tendens att tänka vad jag känner, har fått känna mera på vad jag känner och beskriva det i ord. Som resultat av vårt arbete känner jag mig tryggare i mig själv och mera hemma i mina känslor vilket stärkt mig som helhet. Jag rekommenderar Jens å det varmaste."
/ Franz L
"Via Allt om Autism kom vi i kontakt med Jens under en sk ”intensive” utbildning/kurs. Vid 40-års ålder tänkte man att man upplevt det mesta. Men den känslostorm och det uppvaknade man fick via Jens mfl fanns inte i ens vildaste fantasi. Trots att det även innebär mycket sorg och tårar skulle jag gladeligen uppleva det igen. När man via leken fick kontakt med sitt barn igen. Den där djupa långa blicken som man trodde inte existerade längre, den som sa ”hej pappa, jag är här”, det ögonblicket var ren och skär magi. Den där känslan av gemenskap och närvaro att verkligen få delta i vår son ”värld”, den känslan är ojämförlig med något annat! Tack Jens för att du öppnade våra ögon och sinnen! Tack också för att du lärde oss att bearbeta sorgen och att hjälpa samt förstå varandra i våra roller som föräldrar till ett barn med autism."
/ Robert & Hindia, föräldrar till Isak 10 år.
"Jens fokus och lugna, medvetna närvaro har hjälpt mig att vilja närma mig tankar och känslor som jag tidigare upplevt som svåra eller obehagliga på ett mer öppet och nyfiket sätt. Mina tio skype-sessioner har varit ett värdefullt stöd för mig att leva mer medvetet och kreativt. Jens har en fantastisk förmåga att möta och spegla en på ett icke-värderande sätt och jag kan varmt rekommendera att göra en zen coachresa tillsammans med honom!"
/ Monica S, Universitetsadjunkt
"Efter två zencoaching-sessioner till fots med Jens, fick jag möjlighet att hitta ett nytt förhållningssätt till min tunga sorg. Genom Jens sätt att lyssna och sammanfatta situationen samt att ställa frågor kom jag vidare och såg min sorghantering i nytt sken. Samtalet blev en mycket viktig vändpunkt i mitt liv. Jag fick också hjälp att se hur jag bättre kan hantera mina egna behov i det professionella livet. Jag kan varmt rekommendera Jens som zen coach." / Kristina E, språklärare och egenföretagare

© 2024 Jens Malmström