Om mig

Bild på Jens

Vision

En blomstrande värld där samtliga globala mål i Agenda 2030 är uppnådda och där individer, företag och nationer är medvetna, ansvariga och kreativa aktörer som bidrar långsiktigt och positivt i de ekonomiska, samhälleliga och planetära system de ingår i. En värld där barn växer upp med hopp, glädje och kärlek och kan utvecklas till sin fulla potential. En lyssnande och empatisk värld.

Mission

Genom lyssnande, empatisk och modig kommunikation bidrar jag (ibland i gemenskap och samarbete med andra) till att skapa förutsättningar för individer och organisationer att använda sin kreativitet till att bidra fritt och tillitsfullt i världen.

Bakgrund, erfarenheter och passioner

Mitt arbetsliv började som it-utbildare och projektledare inom telekombranschen i slutet av 90-talet.

Lämnade näringslivet för högskolestudier i psykologi och stadsvetenskap. Inriktade mig på maskulinitetsfrågor, som också är relevanta ur hållbarhetsperspektiv.

Har sedan 2005 arbetat med stödsamtal i olika former och på olika arbetsplatser (bl.a. inom socialtjänsten och som utbildare och handledare på ett onlinestödforum för unga killar och transpersoner). Oftast med fokus på barn, ungdomar eller föräldraskap.

Ett urval av olika utbildningar och metoder jag utbildats i och använder mig av:

  • Coaching (ACC-nivå inom ICF)
  • Teamcoaching (ICF, under utbildning våren 2024)
  • Zen Coaching
  • Climate Change Coaching
  • Option Process (sokratiskt utforskande av föreställningar)
  • Nonviolent Communication (NVC)
  • Motivational Interview (MI)

Min sons autism har gett mig värdefulla perspektiv på samhället och dess normer, och på vikten av relation, kontakt och motivation vid inlärning. Funkisfrågor och -föräldraskap ligger mig varmt om hjärtat och jag har arbetat som handledare och föreläsare inom området, bl.a. som lärare på intensivkurser tillsammans med Allt Om Autism

Har under senare år ställt om rejält för att minska min klimatpåverkan på en rad områden, t.ex. kost, konsumtion, boende, transport och pensionssparande. 2021 utvecklade jag och en kollega i samarbete med föreningen Klimataktion verksamheten Ideella Klimatcoacherna, som erbjuder 1-3 gratis coachingsamtal för den som vill ha ett hållbart liv och klimatengagemang.

Är medgrundare och aktiv i nätverket Klimatcoacherna.

Ingår i improteatergruppen Spektro Playbackteater. Kolla in vår facebooksida!

Talar engelska, tyska och spanska flytande och franska brukligt.

Bor i Uppsala och verkar i hela Stockholmsregionen, och för längre uppdrag tar jag gärna tåget till er. Onlinesamtal funkar såklart också.

Jag hoppas denna resumé ger en någorlunda klar bild av mig. Du är välkommen att ställa frågor annars!

© 2024 Jens Malmström