För ett blomstrande liv på jorden

(Använd loggan ovan för att öppna/stänga menyn)


Fadern, sonen och himlen

Jag erbjuder coaching till både privatklienter och företag. Framför allt brinner jag för det som bidrar till att våra barn och barnbarn får en blomstrande framtid, t.ex. hållbarhetsfrågor eller föräldraskap. Även autismfrågor berör mig och jag handleder och utbildar om lek och inlärning inom det området. Läs mer om vad jag erbjuder under sidorna för privatklienter och företagssamarbeten.

Coaching med mig innebär trygga, utforskande och ärliga samtal om vem du vill vara och vad du vill uppnå, och hur du tar dig dit. Det är din motivation och dina föreställningar som avgör vad du vill och kan åstadkomma, och jag är där för att stötta dig att hitta motivationen, tänja på föreställningarna som begränsar dig och att börja agera för förändring.

Coaching med mig innebär också, med ditt godkännande, att vi bjuder in omvärlden i samtalet och undersöker hur du och dina handlingar påverkar i ett större systemiskt perspektiv. Hur är du del av världen och hur kan och vill du påverka i en värld som behöver nytänkande, mod och omtanke?

Jag bär med mig olika metoder och förhållningssätt som gör att vi kan navigera i det mentala (genom kraftfulla och sokratiska frågor), det kroppsliga (via närvaro och mindfulness) och det som en del kallar andligt. Vi pratar genom innan vad du vill och behöver och skriver en överenskommelse oss emellan innan vi kör igång coachingen. Självklart har jag tystnadsplikt och följer etablerad coaching-etik (ICF:s etiska ramverk).

Jag siktar under våren 2024 på certifiering inom ICF (International Coaching Federation). Under denna tid har jag lägre priser på all min coaching. Boka in ett förutsättningslöst och gratis onlinesamtal med mig via min bokningssida på Calendly så utforskar vi hur jag kan stötta dig.

© 2024 Jens Malmström