Hur kan ett coaching-upplägg se ut?

* OBS! Jag har numera svårt att hinna med uppdrag utöver mitt ordinarie jobb, men helt ok att fråga! *

Beroende på din situation och vad du vill fokusera på eller uppnå med coachingen kan vi välja ett upplägg som passar dig.

Zencoaching lämpar sig väl för enskilda sessioner för att du möter det som är aktuellt i stunden, men jag rekommenderar paket på minst fem sessioner om du vill arbeta aktivt för förändringar i ditt liv. Under sessionerna kan du hitta nya perspektiv och målbilder, och du skapar sen själv förändringen när du integrerar dessa insikter i din vardag mellan sessionerna. Utöver regelbundna sessioner kan mer flexibelt stöd inkluderas (per månad eller över ett halvår).

Om ett företag finansierar ett coachingpaket för en anställd/chef kan vi inkludera arbetsgivarperspektivet med yrkesrelaterade mål i processen (t.ex att bli en tydligare ledare, att bli bättre på att hantera stress eller prestationskrav). Då träffas vi innan och diskuterar målen och formerna för coachingen och uppföljning så att det känns bra både för klienten och arbetsgivaren. Som coach är jag processansvarig och klienten är resultatansvarig. Vi kan under coachingen gemensamt utforska motivationen kring mål och hur klienten utifrån motivationen ta konkreta steg i den riktningen.

Sessioner kan genomföras på valfri plats (helst på annan plats än din arbetsplats eller i ditt hem) eller under en promenad (walk'n'talk), men vi kan även höras via telefon eller Skype.