Aktuell gruppverksamhet

För tillfället finns inga gruppverksamheter planerade, men jag är alltid öppen för förslag eller idéer. :)

Tidigare gruppverksamheter

Under hösten 2014 och våren 2015 drev jag gruppverksamheter för föräldrar (först en experimentell variant, sen Föräldrasoppan). Föräldrasoppan var sex tillfällen för föräldrar att ses i grupp och utforska sig själva och sitt föräldraskap under min ledning. Inspiration hämtades lekfullt från olika perspektiv och metoder, och fokus är på upplevelse och inre utforskande snarare än teoretisk kunskap. Efter den ordinarie tiden fanns utrymme för zencoachingstöd eller annat som enskilda deltagare behövde.