Grundprinciper

Mycket av min inspiration kommer från metoden Son-Rise (Autism Treatment Center of America). Om du är nyfiken på den rekommenderar jag denna video (12 min 45 sek) och denna sida. Makarna Bears och Samahria Kaufman utvecklade metoden på 70-talet för att hjälpa sin son Raun (som numera leder centret) och har sedan dess stöttat tusentals familjer med autistiska barn. En del av barnen har blivit av med sin diagnos efter att ha genomgått ett Son-Rise-program.

Jag har också inspirerats av andra metoder, t.ex. HANDLE, Original Play och lågaffektivt bemötande.

För mig är det viktigt att:

 • Ingen kan veta ditt barns potential, och du får drömma och hoppas!
  Med rätt förhållningssätt och verktyg, och med envishet, optimism, acceptans och kärlek som drivmedel kan du hjälpa ditt barn längre än någon tror.
 • Motivation, inte repetition, är främsta nyckeln till inlärning
  Om barnet är tillräckligt motiverat kommer det att välja att testa och lära nytt. Så funkar vi alla. Rätt utmaning vid rätt tillfälle, så lär vi oss effektivast.
 • Autism är ett relationsfunktionshinder, inte beteendeproblem
  Målet är att barnet ska utveckla sin förmåga att relatera till oss och andra och få en stark självkänsla, inte bara ändra sitt beteende för att passa in i samhället. Vi ställer en massa normer mellan oss själva och våra barn vilket försvårar för dem att relatera till oss (och vice versa). Fokusera på att acceptera och relatera istället för att korrigera så lär sig barnet om relationer.
 • Barnets "stimmande" beteenden är en möjlighet till kontakt
  Genom att möta barnet i det som de gillar att göra på egen hand (och lära oss att gilla det själva) bäddar vi för en kärleksfull kontakt där barnet känner sig accepterat. Ismande (som jag kallar det) hjälper även barnet att återhämta sig när det fått för mycket intryck.

  Kontakta mig gärna om du har frågor, så svarar jag så gott jag kan. :-)